Hayata
Hazırlar!

Hayata Haızrlayan Dijital Okul


Hayata Haızrlayan Dijital Okulİnovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle

İnovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle, TEKNOKENT KOLEJİ yenilikçi eğitim programlarıyla öğrencilerini hayata hazırlar. Dünya ölçeğinde eğitime yön verme vizyonuyla; Endüstri 4.0 temelli teknoloji, yazılım ve proje ağırlıklı, bilimsel odaklı eğitim anlayışıyla eğitim programları geliştirir. Öğrencilerini sadece sınavlara  değil, hayata hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirir.

TEKNOKENT KOLEJİ olarak öğrencilerimizi; edindikleri bilgilerden anlam çıkarabilen, bulunduğu ortamı ve yaşadığı çevreyi doğru okuyabilen, anlayabilen ve yorumlayabilen; alışılmış kalıpların dışında düşünebilen, farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen ve ilişkiler geliştirebilen, veriye dayalı akıl yürütme ve verilerden çıkarımlar yapabilen, disiplinler arası kavramları anlayabilen ve kullanabilen, problem çözme yeteneklerine sahip, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlıyoruz.

Böylece eğitimi yaşamın bizzat kendisi olarak kabul edip; öğrenciler, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilme sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak eğitimlerini tamamlarlar.