Okulunu seç
bir ADIM öne geç!

2019-2020 OKUL AİLE BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


2019-2020 OKUL AİLE BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISIT.C.

İZMİT KAYMAKAMLIĞI

Özel Adım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Sayı   : 99954509-405.01-268                                                                                                  16/10/2019

Konu : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı

Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

 

Sayın Velimiz,

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’nin 7-(1) maddesine göre okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler “Okul- Aile Birliği”nin tabiî üyesidir. Özel Adım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin yıllık olağan genel kurul toplantısı 25.10.2019 Cuma günü saat 16.30’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 31 Ekim 2019 Perşembe günü saat 16.30’da, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuzun spor salonunda yapılacaktır.

 

Okul-Aile arasındaki bütünleşmenin gerçekleştirilmesi, veli ve okul arasındaki iletişimi güçlendirmesi, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetlerin desteklenmesinde büyük anlam taşıyan bu toplantıya, belirtilen gün ve saatte tüm velilerimizin katılımını bekler, bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdoğan AKINTÜRK

Okul Müdürü

 

GÜNDEM:

 

 1.          Açılış, toplantı katılım evrakının imzalanması (Madde 10/a).
 2.          Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3.          Okul Müdürü Genel Kurul açılış konuşması
 4.          Divan Başkanı ve 1 katip seçilmesi (veliler arasından, açık oyla, oy çoğunluğuna dayalı olarak el kaldırma şeklinde gerçekleşecektir) (Madde 10/c).
 5.          Divan Başkanının konuşması ve gündem maddelerinin okunması. Oy çokluğu ile talep olması halinde; toplantı gündeminden çıkarılacak, eklenecek veya değiştirilecek  hususların belirlenmesi (Madde 9 .4).
 6.          Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet raporunun okunması. (Madde 11/c).
 7.          Raporlar üzerinde görüşme ve açıklamalar.
 8.          Yönetim Kurulunun ibrası.
 9.          Denetleme Kurulunun ibrası.
 10.      Yönetim Kurulu Seçimi ( Veliler arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üye) (Madde 12/1)*. 
 11.      Denetleme Kurulu Seçimi (Öğretmenler Kurulu tarafından seçilecek 2 asil ve 2 yedek üye öğretmen ile veliler arasından seçilecek 1 asil, 1 yedek üye) (Madde 11/b)*.
 12.      Denetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi (1 asıl, 1 yedek üye)
 13.      Öğrencilerin Sosyal Etkinlik Çalışmalarına Yardımcı Olacak Gönüllü Velilerin Seçimi, Gönüllü Veli Başvuru Formlarının Dağıtılması.
 14.      Dilek ve temenniler
 15.      Kapanış

(Maddi gelir sağlanan herhangi bir faaliyette bulunulmadığından bütçe görüşmesine yer bulunmamaktadır.)

 

 * YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU SEÇİMLERİ; OY ÇOKLUĞUNA DAYALI OLARAK, ASİL VE YEDEK LİSTE OYLAMASI SEKLINDE, EL KALDIRMA SURETİYLE  AÇIK OYLAMA İLE YAPILIR. (MADDE 10/d).