Okulunu seç
bir ADIM öne geç!

EĞİTİM VE AHLAK KONGRESİ


EĞİTİM VE AHLAK KONGRESİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yazısı ile "Evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturma" konusunda "Eğitim ve Ahlak Kongresi" yapılacaktır. 

     Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim sisteminde ahlak eğitimini yeniden yapılandırma konusunda gelecek vizyonu oluşturmasına yönelik fikir alışverişlerine ve disiplinlerarası tartışmalara zemin hazırlayacak kongreye ait detaylı bilgilere ve başvuru formuna http://egitimahlakkongresi.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Erdoğan AKINTÜRK
  Okul Müdürü