Hayata
Hazırlar!

Duvarsız Derslik Sistemi


Duvarsız Derslik Sistemiersler, mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle

Dersler, mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın işbirliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları ve planlama konularında uygulamaya yönelik olarak atölye ve laboratuvar ortamında işlenir.

Hayata hazırlayan okul modeliyle mesleki becerilerin kazandırılması için usta-çırak, okul-teknoloji ve sanayi işbirlikleriyle teknoloji alanlarının da derslik olarak kullanıldığı üreten okul anlayışını hayata geçiriyoruz. Derslerin sadece sınıflarda, laboratuvar ve atölyelerde değil hayatın her alanında da işlenebildiği “Duvarsız Derslikler” in de kullanıldığı bir derslik modeli.