Okulunu seç
bir ADIM öne geç!

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SORUMLULUK ÇALIŞMA SORULARI


ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SORUMLULUK ÇALIŞMA SORULARI

ANATOMİ FİZYOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR

1-Anatomi ve Fizyolojinin tanımını yapınız.

2-Sindirime yardımcı organ ve bezler nelerdir?

3-Farenks üç bölümde incelenir, bunlar nelerdir?

4-İnce Bağırsakların görevlerini yazınız?

5-İnce Bağırsağın bölümlerini yazınız?

6-Büyük Tükürük bezlerini yazınız (Latinceleriyle)

7-Karaciğerin görevlerini yazınız.

8-Kafa kemiklerini Latince yazınız?

9-Alt solunum yollarını Latince olarak yazınız?

10-Kan hücrelerini sıralayıp görevlerini ve 1mm 3  te kandaki sayılarını yazınız?

11-Nefronun bölümlerini yazınız?

12-Üriner sistem organlarını sıralayınız?

13-Kadın iç üreme (genital) organlarını sıralayınız?

14-Erkek iç üreme organlarını sıralayınız?

15-Ovülasyon ve fertilizasyonu tanımlayınız?

16-Kanın pıhtılaşması hangi kan hücrelerinin görevidir, sayıları kaçtır?

17-Eritroblastoziz fetalis terimini açıklayınız?

18-Kalbin yerini tanımlayınız?

19-Kalbin bölümlerini , atriyo-ventiküler kapakları ve giren damarları,çıkan damarların  Latincelerini                      yazınız?

20-Üst ektremitelerin yüzeysel  venlerini yazınız.(Latinceleriyle ve Türkçeleriyle)

21-Tansiyon nedir? Diastolik ve sistolik basıncın tanımını yazınız.

22- Karaciğer (Hepar) in vücuttaki yerini yazınız?

23-Alt solunum yollarını yazınız.(Latince ve Türkçeleriyle)

24-Tidal volüm nedir? Değeri kaçtır?

25-Vücut sıvılarındaki elektrolitlerin görevlerini yazınız?

26-Pankreas hormonlarını ve görevlerini yazınız?

27-Hipofiz bezi ön ve arka lob hormonlarını ve hedef organlarını yazınız?

28-Tüm beyin (Encephalon)bölümlerini şematize ediniz?

29-İntramusculer (i.m)enjeksiyon yapılan kasları yazınız?

30-Göğüs kafesi kemiklerini yazınız?(Türkçe ve Latince)

31-Dişler üç bölümden oluşur. Bunlar ?

32-Mide 5 bölümden oluşur.Bunlar ?

33-Kalın bağırsağın bölümlerini sırayla yazınız?

34-İnce bağırsak bölümlerini  yazınız.?

35-Nabız nedir,tanımlayınız.Normal değeri kaçtır?

36- Pankreas,dış salgı olarak sindirim enzimleri salgılar ve bunları duedonuma boşaltır.Bu enzimler    hangi

besinleri sindirir?

37- Hemoroji nedir? Kanın ne kadarı kaybedildiğinde hayati tehlike gerçekleşir?

38- Eritroblastoziz fetalis terimlerini açıklayınız?

39-Karaciğerin görevlerini yazınız?

40- Kalbin bölümlerini ve Atriyo-ventiküler kapakları ve giren damarları, çıkan damarların Latincelerini ve

Türkçelerini yazınız?

41- Üst Ektremitelerin yüzeysel venlerini sayınız?( Latinceleriyle ve Türkçeleriyle yazınız)

42- Tansiyon nedir? Diastolik ve Sistolik basıncı yazınız?

43- Üst solunum yollarını sayınız?( Latince ve Türkçeleriyle)

44- Solumsal asidoz ve solumsal alkolozu tanımlayınız?

45- Vital kapasite nedir ?  Değeri kaçtır?

46- İntramusculer (i.m)enjeksiyon yapılan kasları yazınız?

47-Hipofiz bezi ön ve arka lob hormonlarını ve hedef organlarını yazınız?

48- Tüm beyin (Encephalan)bölümlerini şematize ediniz?

49-Pankreas hormonlarını ve görevlerini yazınız?

50- Küçük ve büyük kan dolaşımını tanımlayınız.

51-Gövde kemiklerini türkçe ve latince olarak yazınız.

52- Sindirim kanalını oluşturan organları türkçe ve latince olarak yazınız.

53- Boşaltım sistemi organlarını türkçe ve latince olarak yazınız.

54- Deri tabakalarını sırayla türkçe ve latince olarak yazınız.

 

 

BAŞARILAR