Okulunu seç
bir ADIM öne geç!

KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ SORUMLULUK SINAVI ÇALIŞMA SORULARI


KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ SORUMLULUK SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Sorumluluk Sınavı Soruları

1.Normal doğumun özelliklerini açıklayınız.

2.Gerçek doğum eylemi nelerdir? Kısaca açıklayınız.

3.Normal doğum sürecinde görülen uterus kontraksiyonlarının özelliklerini yazınız.

4.Normal doğumda:

a.Açılma(dilatasyon) evrelerinin özelliklerini

b.Bakım ve izlemini açıklayınız.

5. Normal doğumda:

a.Atılma(ekspulsiyon) evrelerinin özelliklerini

b.Bakım ve izlemini açıklayınız.

6.Plasentanın ayrılma belirtilerini açıklayınız.

7.Epizyotomi yapılması gereken durumları açıklayınız.

8.Pre-eklemsi ve eklemsi nedir? Açıklayınız.Belirti-bulgularını yazınız.

9.Plasenta previa ve decolman plasenta arasındaki farkları açıklayınız.

10.Leopold manevralarının(hepsinin ayrı ayrı) yapılma amaçlarını açıklayınız.

11.Plasentanın ve amnion sıvısının görevlerini açıklayınız.

12.Son adet tarihine göre beklenen doğum tarihini hesaplama ile ilgili 3(üç) örnek veriniz

13.Postpartum kanamada yapılması gerekenleri açıklayınız.

14.Normal doğum eyleminde açılma, atılma ve kurtulma dönemlerinin sürelerini açıklayınız.

15.Kesin gebelik  belirtilerini yazınız.

16.Emzirmenin yararlarını kısaca açıklayınız.

17.Emzirmede memede görülen sorunlar nelerdir? Açıklayınız.

18.Kordon sarkması nedir? Belirti-bulgularını yazınız.

19.Uterus rüptürü nedir? Yapılması gerekenleri açıklayınız.

20.Doğum anomalilerinin saptanmasında hemşirenin görevlerini kısaca açıklayınız.

21.Abortus immminens ve abortus incipiensi açıklayınız.

22.Gebe bakımı ile ilgili eğitim hangi konularda yapılır? Açıklayınız.

23.Kan gurubu uyulmazlığı hakkında bilgi veriniz.

24.Fetal kalp süresi (FKS) dakikadaki normal değeri kaçtır? Kaç olursa fetüs riske girer açıklayınız.

25.Gebeliğin son aylarında yapılan vajinal tuşe muayene amaçlarını yazınız.

26.Bakteriyel vajinozis hastalığında görülen vajinal akıntının özelliklerini yazınız.

27.Moniliazis(Candidiazis) hastalığının belirti-bulgularını açıklayınız.

28.Vjinal enfeksiyonlardan korunma yollarını yazınız.

29.Sezeryanda doğuma ait nedenleri açıklayınız.

30.Amenore, Dismenore, Metroraji, Hipermenore nedir?Açıklayınız.

31.Endometriosiz, İnfertilite, Nakrospermi nedir?Açıklayınız.