Hayata
Hazırlar!

Gerekli Belgeler


Kayıt Bilgileri

  A-SAĞLIK MESLEK LİSESİNE KABUL KOŞULLARIMIZ:

    1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

    2. Resmi veya özel herhangi bir ilköğretim okulunun 8. sınıfını bitirmiş  ve 16 yaşını tamamlamamış olmak.

    3. Sağlık personeli olmasında, sağlığı açısından bir engeli bulunmamak.

        *Kekemelik,

        *Şaşılık,

        *Görme yetersizliği,

        *Ortopedik yetersizlik,

        *Bulaşıcı hastalıklar,

        *Ruhsal bozukluklar okula alınmaya engel teşkil eder.

    4. Okulumuza, kayıt kabul komisyonu tarafından uygun görülen öğrenciler kayıt yaptırabilir.

    5. Öğrenci sağlık raporu alsa dahi, kayıt kurulu uygun bulmadığı öğrenciyi okula kabul etmeme hakkına sahiptir.

 B-KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

    ÖĞRENCİNİN;

    1. İlköğretim Okulunu bitirme belgesi (Aslı)

    2. Nufus Kimlik Belgesi (Aslı)

    3. Sağlık Raporu (Aile hekmi veya Sağlık Ocağı)

    4. Kan Gurubu Kartı

    VELİNİN;

    1. Nufus Kimlik Belgesi (Aslı)

    2. Yerleşim yeri belgesi

    3. Gelir belgesi ( Maaş bordrosu veya vergi levhası)