Hayata
Hazırlar!

Rehberlik


Veli

Velilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencinin ders durumu, ebeveyn çocuk ilişkisi hakkında görüşme, toplantı ve velilerin çocuklarını daha iyi tanımalarını sağlama amaçlı veli eğitim seminerleri yapılmaktadır.

Öğrenci

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar 

         Öğrencilerimizin ders başarısı, aile, arkadaş ve öğretmenleriyle olan sosyal ilişkileri ve kişisel problemleriyle ilgili bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla çeşitli test ve envanterler uygulanır.

           Verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısıyla başa çıkma, zamanı iyi kullanma ile ilgili çalışmalar yapılır. Bununla birlikte gelişim dönemleriyle ilgili bilgilendirme ve doğru davranış modellerini kazandırmaya yönelik çalışmalar eğitsel rehberlik faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.

Mesleki rehberlik çalışmaları içerisinde, mesleğini sevme, başarılı odaklı faaliyetleri yer almaktadır. 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNUN KATKILARI

Okulun kazanımları:

• Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.
• Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük oranda ortadan kalkar.
• İçinde bulunduğumuz çağın tehlikeleri ve tehditleri önlenir.
• Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen eğitim ortamı yaratılır.
• Okulun rekabet gücü artar.

Öğrencilerin kazanımları:

• Öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi sever.
• Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.
• Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir.
• Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.
• Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.