Okulunu seç
bir ADIM öne geç!

Misyon ve Vizyon


Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

  Bilim ve teknoloji ışığında mesleki bilgiye ve iletişim becerisine sahip, gelişim ve değişime açık, sorumluluklarının farkında, inisiyatif alabilecek, ahlaklı, disiplinli, çalışkan, empati kurabilecek, hasta haklarına saygılı, din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet verebilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

  Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kişilik ve karakter gelişimi en üst seviyede, toplum kurallarına ve insan haklarına saygılı, sağlığın ve bilginin önemini kavramış, çağın gerektirdiği yeniliklere ayak uyduran, öğrenmeye açık, sağlık sektörünün gelişimine katkıda bulunacak, milli ve mesleki disiplinin gerektirdiği her türlü olgunluğu davranış haline getirmiş, etik değerlerlere önem veren, ahlak kurallarına saygılı, bireyler yetiştirmektir.